Kenttä suljettu!

Metsän harvennus aloitettu

Aloitettu metsän harvennus jotta väylät olisivat valoisampia ja greenien ympäristöt myös putsattu puista.

Hakkuu työ sujui juohevasti ja koneella ei tarvinnut kentälle juurikaan mennä. Lopputulos on loistava , toivotaan kentälle hyvää talvehtimista.

Puita poistettiin seuraavasti:

väylä ykkönen vasen puoli greenin yläosa ns. puistohakkuu, oikeapuoli ns. puistomainen hakkuu jatkuen aina ylös asti väylä 7 greenille ja sen ympäristöön
Väylä 5 vasen ja oikea puoli valoisammaksi ja ns. puistohakkuu
Väylä 6 muutama mänty poistettu ihan greenin reunalta

väylä 7 vasenpuoli ns. puistohakkuu ja hiukan oikeanpuolen väylää noin keskikohdasta
väylä 8 tiiaus paikan kohta (vasen) puistohakkuu, ja 8-9 väylän välimaasto ns. puistohakkuu,
väylä 9 oikeapuoli poistettu paljon varjostavia kuusia noin 15m raffista alas ravirataa kohti, väylän puolivälissä oikeapuoli ns.puistohakkuu

Myös huolto alueen sekametsäinen “rytekkö” harvennettu/siistitty.
Paljon jäi vielä meillekin kevääksi risujen keräämistä vaikka suurin osa poistettiin koneellisesti jo esteettisistäkin syistä. Tuo kuva havainnollistaa paljonko puita on kaadettu
Pyrkimyksemme on saada kaikki väylien reunukset siistittyä ennen Golf-kauden alkua 2016